Giải câu 1 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 168 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

.

b)

.

c)

.

d)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021