Giải câu 4 bài 2: Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 54 - sgk đại số và giải tích 11

Có bao cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau ?

Bài làm:

Mỗi cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn là lấy ngẫu nhiên 4 bóng đèn từ 6 bóng đèn, rồi sắp xếp theo thứ tư. Như vậy mỗi các mắc nối tiếp là chỉnh hợp chập 4 của 6. Vậy số các mắc là:

A46 = 360 (cách)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021