Giải câu 6 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

Bài làm:

Công thức nhị thức Niu-tơn:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021