Giải câu 6 bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Bài làm:

Đồ thị hàm số :

Dựa vào đồ thị hàm số , để hàm số nhận giá trị dương thì $x \in (-2 \pi, -\pi); (0, \pi), (2 \pi, 3 \pi)$... hay $x \in (k 2 \pi, \pi+k 2 \pi)$.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021