Giải câu 9 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Tìm số hạng đầu và công bội của các cấp số nhân \((u_n)\), biết:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Lấy (2) chia (1) theo vế tương ứng ta được:

Thế vào (1) ta được

Vậy .

b) Ta có:

Lấy (2) chia (1) theo vế tương ứng ta được:

Thế vào (1) ta được:

Vậy

c) Ta có:

Lấy (2) chia (1) theo vế tương ứng ta được:

Thế vào (1) ta được:

(1)

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021