Giải câu 12 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 144 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chọn đáp án đúng

bằng:

A. B.
C. D.

Bài làm:

Ta có:

Vậy chọn đáp án D.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021