Giải câu 4 bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 163 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) ;

b) ;

c) ( \(a\) là hằng số);

d) .

Bài làm:

a)

b)

c) ( \(a\) là hằng số)

d)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021