Giải câu 7 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 169 sgk toán Đại số và giải tích 11

Giải phương trình , biết rằng:

a)

b)

Bài làm:

a)

.

.(*)

Đặt

Ta có:

(*)

.

Vậy

b)

Vậy hoặc \(x = π + k \frac{4\pi }{3}(k ∈ \mathbb Z)\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021