Giải câu 17 bài ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số nhân . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Bài làm:

Ta có: là ba số hạng của một cấp số nhân nên:

Vậy đáp án C đúng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021