Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiêu cách chọn bộ " quần-áo-cà vạt" khác nhau?

 • A.13
 • B.12
 • C.18
 • D.216

Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?

 • A.99
 • B.50
 • C.20
 • B.10

Câu 3: số 2016 có bao nhiêu ước số nguyên dương?

 • A.11
 • B.36
 • D 42
 • C.18

Câu 4: Mội người đi vào cửa hàng ăn. Người đó muốn chọn thực đơn gồm một món ăn trong 9 món, một loại hoa quả trong 4 loại quả và ,một loại nước trong 3 loại nước uống. Hỏi người đó có thể có bao nhiêu các chọn thực đơn cho bữa ăn?

 • A.108
 • B.16
 • C.9
 • D.36

Câu 5: Một học sinh có 4 quyển sách Toán khác nhau và 5 quyển sách Ngữ Văn khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 9 quyển sách trên giá sách sao cho hai quyển kề nhau phải khác loại?

 • A.362880
 • B.2880
 • C.5760
 • D.20

Câu 6: Trong hộp chứ sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số từ 7, 8, 9. có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

 • A.27
 • B.9
 • C.6
 • D.3

Câu 7: Có bao nhiêu chữ số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ?

 • A.1400
 • B.25
 • C.2250
 • D.29

Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau đôi một mà các chữ số của nó đều lớn hơn 4?

 • A. 120
 • B.14
 • C.25
 • D.3125

Câu 9: Giả sử đi từ tỉnh A đến tỉnh B có thể di chuyển bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏ, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyế tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu các đi từ tỉnh A đến tỉnh B

 • A.20
 • B.300
 • C.18
 • D.15

Câu 10: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách đề tài bao gồm: 8 đề tài lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?

 • A. 20
 • B.3360
 • C.31
 • D.30

Câu 11: Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

 • A.910000
 • B.91000
 • C.910
 • D.625

Câu 12: Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình ( thăm bạn không qua một lần)?

 • A.3991680
 • B.12!
 • B.35831808
 • C.7!

Câu 13: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4,5 ,6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên hơn 100?

 • A.36
 • B.62
 • C.54
 • D.42

Câu 14: Từ 0,1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?

 • A. 154
 • B.145
 • C.144
 • D.155

Câu 15: Từ 0,1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

 • A.156
 • B.144
 • C.96
 • D.134

Câu 16: Một bó hoa có 5 bông hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả bau màu?

 • A.240
 • B.210
 • C.18
 • D.120

Câu 17: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả tráng miệng và một loại nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?

 • A.25
 • B.75
 • C.100
 • D.15

Câu 18: Nhãn của mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái( trong 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?

 • A.624
 • B.48
 • C.600
 • D.26

Câu 19: Một thùng có trong đó 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là:

 • A.13
 • B.12
 • C.18
 • D.216

Câu 20: Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập?

 • A. 24
 • B. 48
 • C. 480
 • D. 60
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Quy tắc đếm


Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P1)
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021