Trắc nghiệm Hình học 11: bài 1: Phép biến hình

  • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 1:Phép biến hình . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phép biến hinh biến điểm M thành điểm M' thì với mỗi điểm M có:

  • A. Ít nhất một điểm M' tương ứng.
  • B. Không quá một điểm M' tương ứng.
  • C. Vô số điểm M' tương ứng.
  • D. Duy nhất một điểm M' tương ứng.

Câu 2: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Qua O kẻ đường thẳng d. Quy tắc nào sau đây là một phép biến hình:

  • A.Quy tắc biến O thành giao điểm của d với các cạnh tam giác ABC.
  • B.Quy tắc biến O thành giao điểm của d với các cạnh tam giá ABC
  • C. Quy tắc biến O thành hình chiếu của O trên các cạnh của tam giác ABC
  • D.Quy tắc biến O thành trực tâm của H, biến H thành O và các điểm khác H và O thành chính nó.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Phép biến hình


  • 14 lượt xem