Giải bài tập 1 trang 91 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 91 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following shapes is a trapezoid?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Bài làm:

Based on the definition about trapezoid

=> Figure 1, 2, 4, 5, 6 are trapezoids.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021