Giải bài tập 2 trang 90 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm = ....m

b) 8 5$dm^{2}$ = ....

Bài làm:

a) 8m5dm = m = 8,5 m

b) 85$dm^{2}$ = $8\frac{5}{100}$ = 8,05

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021