Giải bài tập 3 trang 139 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 - Toán tiếng Anh 5:

A person took 1 minute and 20 seconds to run a distance of 400m. Find his spees in m/s.

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Bài làm:

1 min 20 sec = 60 sec + 20 sec = 80 sec
1 phút 20 giây = 60 giây + 20 giây = 80 giây.

His speed is:
Vận tốc chạy của người đó là:

v = s : t = 400 : 8 = 5 (m/sec)
v = s : t = 400 : 8 = 5 (m/giây)

Result: 5m/sec.
Đáp số: 5m/giây.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021