Giải câu 1 bài 1: Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Bài 1. Trang 9 sgk hóa học 10

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. Electron và proton.
B. Proton và nơtron.
C. Nơtron và electron.
D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án B

Cấu tạo của hầu hết các hạt nhân nguyên tử là proton và nơtron trừ hạt nhân của nguyên tử Hidro chỉ có proton.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021