Giải câu 8 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 8 : Trang 119 sgk hóa 10

Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot.

Bài làm:

Clo oxi hóa Br và I- trong dung dịch muối:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Cl2 tác dụng với H2 ở điều kiện ánh sáng, còn I2 và Br2 cần phải đun nóng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021