Giải câu 1 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 82 SGK)

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Bài làm:

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại. Các nguyên tố kim loại có mặt ở:

  • IA (trừ hiđrô); nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bố) và một phần nhóm IVA, VÀ, VIA;
  • Các nhóm B (từ IB đến VIIIB);
  • Họ lantan và actini được xếp riêng thành 2 hàng ở cuối bảng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021