Giải câu 1 Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 174 SGK)

Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

Bài làm:

Lấy một ít dung dịch một ít làm mẫu thử . Sau đó nhỏ dần từng giọt dung dịch NaOH vào từng mẫu

  • Mẫu nào xuất hiện kết tủa của keo màu trắng rồi tan trong NaOH dư thì dung dịch ban đầu chứa Al3+.

Al3+ + OH- → Al(OH)3↓ (kết tủa keo)

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

  • Mẫu nào khi đun nóng nhẹ có khí thoát ra làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh thì dung dịch chứa đầu NH4+.

NH4+ + OH- →(to) NH3↑ + H2O

  • Mẫu còn lại không có hiện tượng gì xảy ra là dung dịch chứa Ba2+.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021