Giải câu 3 Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 134 SGK)

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A.16,2 gam và 15 gam.

B. 10,8 gam và 20,4 gam.

C. 6,4 gam và 24,8 gam.

D. 11,2 gam và 20 gam.

Bài làm:

Ta có nH2 = 13,44/22,4 = 0,6 (mol).

Khi cho hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Từ 2 phương trình phản ứng: =>nAl = 0,6.2/3 = 0,4 (mol)

=>mAl = 27.0,4 = 10,8 (gam); mAl2O3 = 31,2 -10,8 = 20,4 (gam).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021