Giải câu 1 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 35 SGK)

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

Chọn đáp án đúng

Bài làm:

Đáp án C

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron =>chu kì 6 có 6 lớp electron

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021