Giải câu 1 bài: Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 140-sgk giải tích 12

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: .

Bài làm:

Căn bậc hai của:

  • là $\pm i\sqrt{7}$
  • là $\pm i2\sqrt{2}$
  • là $\pm i2\sqrt{3}$
  • là $\pm i2\sqrt{5}$
  • là $\pm 11i$
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021