Giải câu 1 trang 136 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 136 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5 m, độ dài CB = 7,5 m (h.109). Tính chiều cao AB.

$\bigtriangleup ABC$ vuông tại B.  Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có: $AB^2 + BC^2 =  AC^2 \Rightarrow  AB = \sqrt{AC^2 – BC^2} = \sqrt{8,5^2 – 7,5^2} = 4$ (m).

Bài làm:

vuông tại B.

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có: (m).

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021