Giải câu 2 bài 1: Bất đẳng thức sgk Đại số 10 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 79 sgk Đại số 10

Cho số ,số nào trong các số sau đây là số nhỏ nhất?

Bài làm:

Với thì \(0

Vậy với cùng số thì biểu thức \(C=\frac{5}{x}-1\) có giá trị nhỏ nhất.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021