Giải câu 2 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng:

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 2 bài Tổng và hiệu của hai vectơ

Vì ABCD là hình bình hành =>

=>

Mặt khác:

<=>

<=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021