Giải câu 4 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 27 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng :

Bài làm:

TH1: Khi , $\overrightarrow{b}$ cùng phương

=>

=> (đpcm)

Hướng dẫn giải câu 4 bài Ôn tập chương I Hình học 10

TH2: Khi , $\overrightarrow{b}$ không cùng phương

Từ hình vẽ

=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021