Giải câu 1 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 62 - sgk hình học 10

Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc với $0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ}$. Tại sao khi là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9?

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Ôn tập chương II Hình học 10

Với mỗi góc với $0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ}$ ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho

và giả sử M có tọa độ $M(x_{0}; y_{0})$. Khi đó:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021