Giải câu 7 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 59 - sgk hình học 10

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết:

a) Các cạnh a = 3cm, b = 4cm và c = 6cm;

b) Các cạnh a = 40cm, b = 13cm, c = 37cm.

Bài làm:

Nhận xét : Trong tam giác cạnh nào lớn nhất thì góc đó lớn nhất.

a) Cạnh c = 6cm lớn nhất => là góc lớn nhất.

=>

=>

b) Cạnh a = 40cm lớn nhất => là góc lớn nhất.

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021