Giải Câu 21 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 21: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho elip : \({{{x^2}} \over {25}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) và cho các mệnh đề:

(I) có tiêu điểm \(F_1( -4; 0)\) và \(F_2( 4; 0)\)

(II) có tỉ số \({c \over a} = {4 \over 5}\)

(III) có đỉnh \(A_1(-5; 0)\)

(IV) có độ dài trục nhỏ bằng \(3\).

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:

(A) (I) và (II)

(B) (II) và (III)

(C) (I) và (III)

(D) (IV) và (I)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

: \({{{x^2}} \over {25}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) có \(a^2= 25, b^2= 9, c^2= a^2– b^2= 16\)

Tiêu điểm và \(F_2( 4; 0)\)

Đỉnh

Độ dài trục nhỏ

có tỉ số \({c \over a} = {4 \over 5}\) . Từ đó suy ra, mệnh đề sai là (IV) và (I)

Vậy chọn (D).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021