Giải Câu 1 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho tam giác có tọa độ các đỉnh \(A(1; 2), B(3; 1)\) và \(C(5; 4)\). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ \(A\)?

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đùng: (A)

Giải Câu 1 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 94

Gọi là chân đường cao hạ từ $A$ xuống $BC$.

Theo đề bài:

nên vecto pháp tuyến của $AH$ chính là vecto chỉ phương của $BC$

hay vecto pháp tuyến của là $\overrightarrow {BC} = (2;3)$.

đi qua $A(1;2)$ nên ta có phương trình là: $2(x-1)+3(y-2)=0$

hay

Vậy (A) đúng

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021