Giải câu 6 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 59 - sgk hình học 10

Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm và c = 13cm.

a) Tam giác đó có góc tù không?

b) Tính độ dài trung tuyến MA của tam giác ABC đó.

Bài làm:

a) Ta có:

<=>

=>

Vậy trong tam giác có là góc tù.

b) Ta có :

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021