Giải câu 6 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 17 - sgk hình học 10

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho:

Bài làm:

Theo bài ra:

<=>

<=>

=> là hai vec tơ ngược hướng.

Vậy K thuộc đoạn thẳng AB sao cho .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021