Giải câu 5 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 27 - sgk hình học 10

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho:

a)

b)

c)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Ôn tập chương I Hình học 10

Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, và AC của tam giác đều ABC.

a) Gọi M là trung điểm của cung nhỏ AB

=>

Mặt khác:

=> (đpcm)

b) Gọi N là trung điểm của cung nhỏ BC

=>

Mặt khác:

=> (đpcm)

c) Gọi P là trung điểm của cung nhỏ AC.

=>

Mặt khác:

=> (đpcm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021