Giải câu 4 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS.

Chứng minh rằng:

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Tổng và hiệu của hai vectơ

Ta có:

=> $\overrightarrow{RJ} +\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}

=

=

= ( đpcm )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021