Giải câu 5 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 59 - sgk hình học 10

Cho tam giác ABC có . Tính cạnh BC, cho biết cạnh AC = m và cạnh AB = n.

Bài làm:

Ta có:

<=>

<=>

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021