Giải câu 5 bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 45 - sgk hình học 10

Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ và $\overrightarrow{b}$ trong các trường hợp sau:

a) và $\overrightarrow{b}=(6;4)$

b) và $\overrightarrow{a}=(5;-1)$

c) và $\overrightarrow{a}=(3;\sqrt{3})$

Bài làm:

a) Ta có:

=>

=>

b) Ta có:

=>

=>

=>

c) Ta có:

=>

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021