Giải câu 3 bài 1: Các định nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 - sgk hình học 10

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Các định nghĩa

Nếu ABCD là hình bình hành thì:

=>

=> cùng hướng.

=>

Mặt khác: Nếu

=>

=> ABCD là hình bình hành.

Vậy: tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021