Giải câu 1 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 59 - sgk hình học 10

Cho tam giác ABC vuông tại A, và cạnh a = 72cm. Tính $\widehat{C}$, cạnh b và đường cao h.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Ta có:

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021