Giải Câu 12 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho đường tròn (C): . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

(A) (C) có tâm

(B) (C) có bán kính

(C) (C) đi qua điểm

(D) (C) không đi qua

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Đường tròn : \(x^2+ y^2+ 2x + 4y – 20 = 0\)

  • Có tâm => mệnh đề (A) sai.
  • Có bán kính => mệnh đề (B) đúng.
  • Thay vào phương trình ta có: \(4 + 4 + 4 + 8 – 20 = 0\) nên \(M ∈ (C)\) => mệnh đề (C) đúng
  • Thay vào phương trình , ta có: \(1 + 1 + 2 + 4 – 20 ≠ 0\) nên \(A ∉ (C)\) => mệnh đề (D) đúng.

Vậy chọn (A)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021