Giải Câu 5 Bài 1: Phương trình đường thẳng sgk Hình học 10 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 80 - SGK Hình học 10

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

a)

b)

c)

Bài làm:

a) Xét hệ

Giải hệ ta được:

Vậy cắt nhau tại điểm

b) Xét hệ

Thay vào $(1)$ ta có: $12.(5+t)-6.(3+2t)+10=0 \Leftrightarrow 0.t=52$

=> phương trình vô nghiệm

=> Hệ phương trình vô nghiệm

Vậy

c) Xét hệ

Thay vào $(4)$ ta có: $8.(-6+t)+10.(6-4t)-12=0 \Leftrightarrow 0.t=0$

=> Phương trình có vô số nghiệm.

=> Hệ phương trình có vô số nghiệm.

Vậy trùng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021