Giải câu 3 bài 1 : Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng:

a)

b)

c)

Bài làm:

Áp dụng tính chất lượng giác của hai góc bù nhau. ta có:

a) Ta có:

=>

b) Ta có:

=>

c) Ta có:

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021