Giải Câu 9 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 93 - SGK Hình học

Cho elip . Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

Bài làm:

Phương trình chính tắc của elip có dạng là: .

Theo đề bài, elip có phương trình:

Suy ra:

_ Tọa độ các đỉnh

_ Tọa độ các tiêu điểm và \(F_2(\sqrt7; 0)\)

Giải Câu 9 Bài: Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 93

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021