Giải câu 7 bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 45 - sgk hình học 10

Trên mặt phẳng Oxy cho điểm A(-2; 1). Gọi B là điểm đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ O. Tìm tọa độ của điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác vuông ở C.

Bài làm:

Vì B đối xứng với A(-2; 1) qua O nên ta có: B(2; -1)

Gọi tọa độ C(x; 2).

Xét vuông tại C => $\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}=0$

<=>

<=>

<=>

Vậy C(1; 2) hay C(-1; 2).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021