Giải câu 3 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 12 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

= (đpcm)

b)

=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021