Giải Câu 1 Bài 2: Phương trình đường tròn SGK Hình học 10 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 83 - SGK Hình học 10

Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

a) Với đường tròn có phương trình:

Ta có :

=> Tọa độ tâm là: $I(1; 1)$.

và bán kính là:

b) Với đường tròn có phương trình:

Chia cả 2 vế cho ta có:

Tọa độ tâm là: $I(\frac{-1}{2};\frac{1}{4})$.

Bán kình là:

c) Với đường tròn có phương trình là:

=>

Vậy tọa độ tâm là , bán kính là $R=4$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021