Giải câu 1 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 27 - sgk hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Ôn tập chương I Hình học 10

Các vectơ bằng vectơ AB có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021