Giải câu 6 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 6 bài Tổng và hiệu của hai vectơ

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có:

a)

=

= (đpcm)

b)

=

=

= (đpcm)

c) Ta có :

=> (đpcm)

d)

=

= (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021