Giải câu 10 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 60 - sgk hình học 10

Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ra nhìn chiều cao AB của tháp dưới các

góc và $\widehat{BQA}=48^{\circ}$. Tính chiều cao của tháp.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Xét ΔAPB vuông tại A có .

=> (1)

Xét ΔAQB vuông tại A có .

=> (2)

Từ (1),(2) =>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021