Giải Câu 4 Bài 3: Phương trình đường elip sgk Hình học 10 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 88 - SGK Hình học 10

Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có các trục lớn là và trục nhỏ là \(40 cm\) từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước \(80cm \times 40cm\), người ta vẽ một hình elip lên tấm ván như hình bên dưới. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu?

Giải Câu 4 Bài 3: Phương trình đường elip - sgk Hình học 10 Trang 88

Bài làm:

Ta có:

Phải đóng đinh tại các điểm và cách mép ván.

Chu vi vòng dây bằng:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021