Giải câu 4 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 40 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng với mọi góc $(0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ})$ ta đều có $\cos ^{2}\alpha +\sin ^{2}\alpha =1$.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Giá trị lượng giác của một góc bất kì

Vẽ đường tròn lượng giác . Theo định nghĩa, điểm $M(x_{0}; y_{0})$ thuộc đường tròn có:

Áp dụng định lí Pitago ta có:

<=> . (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021