Giải câu 9 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 12 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng : khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Bài làm:

Nếu

=> AB // CD

AB = CD

=> ABCD là hình bình hành.

Khi đó AD và BC có trung điểm trùng nhau.

Mặt khác: Nếu trung điểm AD và BC trùng nhau

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành.

=> (đpcm )

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021